a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 

מהו צו ירושה?

מישהו מבין משפחתכם נפטר? ואינו הותיר אחריו צוואה. במידה ולא קיימת צוואה דיני הירושה בחוק הם אלו הקובעים את אופן החלוקה בין קרובי המנוח. לכן במידה והנכם מעוניינים לקבל את חלקכם מהירושה, הנכם

נדרשים להוציא צו ירושה מהרשם לענייני ירושה.

צו ירושה מהווה את הצהרת זכויות היורשים, מי הם יהיו, ואיזה חלק יחסי יקבלו מעיזבון המנוח. יש לציין כי צו ירושה הוא צו משפטי, כלומר הוא תקף בפני בית המשפט, לכן פסק הדין יורה להעביר את כל רכושו של המנוח ליורשים החוקיים. זאת אומרת באמצעות הצו ירושה מוודא בית המשפט את קיומה של הצוואה.

צו ירושה הוא לכאורה אישור משפטי המאפשר להעביר זכויות נדל”ן או לחילופין מקרקעין ליורשים, נוסף על כך קבלת כספים או כל מיני זכויות אחרות שהיו מופקדים על שם המוריש או מופקדים אצל צד שלישי כמו בנק או ביטוח.
צו ירושה כולל את כל הפרטים הבאים: פרטיהם של היורשים ומה חלקיהם בעיזבון, תאריך פטירת המנוח ומקומה וכדומה.

מבוגר על הספסל

איך עליכם להגיש דרישה לצו ירושה?

כדי להגיש דרישה לצו ירושה יש למסור זאת ללשכתו של הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים. יתרה מזאת יש לצרף לאחד מהעותקים את המסמכים המקוריים, וזאת לפי תקנה מס’ 14 לתקנות הירושה.
לא לשכוח לשלם את האגרה בסניף בנק הדואר טרם מסירתה ללשכת הרשם לענייני ירושה.

את התשלום עבור האגרה יש לשלם עם שוברים מתאימים אשר אפשר לקבלם בלשכות רשמים לענייני ירושה. אין צורך לדורש הירושה לפרט בדבר נכסי העיזבון. ייעודה של צו ירושה היא להכריז על היורשים החוקיים בלבד ולא לפרט על נכסי המנוח.

לאחר הגשת צו הירושה ללשכת הרשם, על הבקשה להיות מפורסמת בעיתון יומי.
העילה לכך טמונה בעובדה שבמקרה וקיים אדם שברצונו להביע התנגדות לצו הירושה, יוכל לעשות זאת.
על אותו אדם יש להגיש התנגדות עד 14 יום ממועד הפרסום הראשוני באותו עיתון.

אילו סיבות עלולות להוות התנגדות לצו ירושה:

  • חוסר הודעה לכלל היורשים של המנוח.
  • הסתרת מידע חיוני כמו מיהם כל ילדי המנוח.
  • טופס הבקשה לצו ירושה, לאור העובדה שלמנוח הייתה בת זוג.
  • הסתרת העובדה שישנה צוואה על מנת למנוע את קיומה ובכך לנשל את היורשים.
  • הטעיה בחלוקת הירושה של היורשים.
  • נתינת חוות דעת משפטית לא אמינה על מנת לחלק את העיזבון באופן לא שווה.

מסירת הדרישה ללשכת הרשם לענייני ירושה יכולה לנוע בין חודש לכ-50 ימים, חשוב להבהיר כי תקופה זאת יכולה להיות ארוכה יותר במידה ומדובר במקרה מורכב. בדרישה לצו ירושה שנמסר לידי בית המשפט לענייני משפחה, לפי סעיף 67א’ לחוק הירושה – צו ירושה יינתן באמצעות בית המשפט ולא באמצעות לשכת הרשם.

מאמרים קשורים שעשויים לעניין אותך

No Comments

Leave a Comment