a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 

היטל השבחה המדריך השלם

lawclick עורכי דין > עורך דין מקרקעין  > היטל השבחה המדריך השלם

היטל השבחה המדריך השלם

היטל ההשבחה הוא תשלום הנדרש מכל בעל מקרקעין על ידי הוועדה המקומית שאישרה לו תוכניות המעלות את שוויי המקרקעין שבידו. הרעיון הוא לשלם עבור הוצאות עבודת הוועדה שעוסקת בתכנון ופיתוח. חובת התשלום חלה על הבעלים המעוניין להשביח את הנכס שברשותו. לעיתים מוסדר, כי הרוכש ישלם את המקרקעין אך אין זה מעניינה של הוועדה המקומית הסדרים פנימיים אלה.

היטל השבחה – מהות ההיטל

אם ברשותכם בית למגורים על שטח מסוים והוועדה אישרה תוכנית בניין עיר שמאפשרת לכם להוסיף חדר או יותר, הרי שהנכס שברשותכם שידרג עצמו וכעת הוא שווה יותר ממה שהיה שווה קודם להשבחתו. עליית ערך המקרקעין שבידכם – בה רואה הוועדה “השבחה” של המקרקעין, ולפיכך היטל ההשבחה הוא עבור ההשבחה שנעשתה בנכס והעלתה את שוויו מלפני ההשבחה.

פגישת ייעוץ

היטל השבחה – גובה ההיטל

גובה היטל מס השבחה הוא בשיעור של מחצית עליית שוויי המקרקעין ומועד התשלום נקבע ליום “מימוש הזכויות” במקרקעין. יום זה הוא היום שבו מוכרים את הזכויות במקרקעין. המועד שלפיו מחשבים את שווי ההשבחה הוא היום שבו אושרה התוכנית. ישנם מקרים שבהם אושרה התוכנית בתקופה של עלייה במחירי המקרקעין והמכירה מתבצעת בשפל, ולפיכך יכול גובה ההיטל להיות גדול יותר מן השווי של ההשבחה עצמה בפועל.

היטל השבחה – מתי ניתן לקבל פטור

המדינה מעניקה פטור מתשלום היטל השבחה, כאשר הממשלה מכריזה על ישוב מסוים כעל שכונת שיקום, או ישוב ששר הבינוי והשיכון הוציא לגביו צו כי אין חובה לשלם בו היטל השבחה, או באזורים הנכללים בחוק בינוי פינוי, השבחה של מוסדות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות וספורט, וכן במקרקעין של הקדש ציבורי. גם הרחבה של דירה למטרות מגורים ששטחה אינו עולה על 140 מ”ר וזאת בתנאי שהבעלים יגור בה 4 שנים מתום הבנייה לפחות פטור מתשלום היטל השבחה. על מנת להבטיח לעצמכם כי מצד אחד לא תשלמו מעבר למה שהחוק מורה ומצד שני חלילה לא תפעלו על פי חוק, נדרשת מעורבותו של עורך דין מומחה בדיני מקרקעין. בהצלחה!

מאמרים נוספים שיעניינו אותך

No Comments

Leave a Comment