a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין מקרקעין  > חישוב מס שבח כל מה שצריך לדעת

חישוב מס שבח כל מה שצריך לדעת

חישוב מס שבח הוא חלק מחוק מיסוי מקרקעין משנת 1963 שעוסק במיסוי מכירת זכות מקרקעין ומכירת זכות באיגוד מקרקעין, כלומר מכירת מניות בתאגיד שרוב נכסיו הם זכויות במקרקעין. חישוב מס שבח נעשה למקרקעין ממשיים כגון מגרשים, דירות, חנויות וכדומה. מס השבח מוטל על עליית ערך הנכס שבין רכישת הנכס לבין מחיר מכירתו. לצורך חישוב הפער הזה בשווי הנכס מותר לנכות את ההוצאות שהוציא המוכר על הנכס כגון הוצאות השבחת הנכס, בניה, מס הרכישה ששולם בעת רכישתו, שכר טרחת עורך דין ודמי התיווך ששולמו בעת הרכישה והמכירה.

חישוב מס

חישוב מס שבח – אחוזי המס

עד ליום 7/11/2001 שיעור מס השבח על ידי יחיד היה 50% וחברה התחייבה ב 35%. במסגרת הרפורמה שנעשתה בחוק מיסוי מקרקעין החל מיום 7/11/2001 הופחתו שיעורי מס שבח ל 20% גם ליחיד וגם לגבי חברה. כך יוצא שנכס שנרכש לאחר תאריך זה יחול עליו מס שבח בשיעור של 25% בלבד. לגבי נכסים שנרכשו לפני תאריך זה ונמכרים לאחריו, ההפחתה היא ליניארית והשיעור המופחת יחול רק על השבח שנוצר החל מהתאריך 7/11/2001.

כיצד מבוצע חישוב מס שבח?

כדי לעשות חישוב מס שבח יש צורך בכמה שלבים. תחילה מחשבים כמה ימים עברו מיום הרכישה ועד ליום המכירה ומחלקים את ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה במספר הימים שחלפו. התוצאה המתקבלת היא X. בשלב שלישי יחשבו כמה ימים חלפו מיום הרכישה ועד לתאריך 7/11/2001 והמספר שיתקבל יוכפל ב X כפול 50%. השלב הסופי יחשב כמה ימים עברו מתאריך 7/11/2001 ועד ליום המכירה והמספר שיתקבל יוכפל ב X כפול 20%.

כדי להבין במדויק את חישוב מס שבח מומלץ להתייעץ עם עורך דין המכיר את התחום כדי שתדעו בדיוק במה מדובר והאם ניתן להפחית או לקבל פטור מתשלום מס זה. עורך דין מיומן ומנוסה בתחומי דיני מקרקעין יכול להיות ההבדל בין הוצאה מיותרת על מס כזה או אחר לבין חסכון ניכר. פנו לעורך דין מקצועי ותוכלו להסיר כל דאגה מלבכם.

מאמרים קשורים

No Comments

Leave a Comment