a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 

עורכי דין הוצאה לפועל

lawclick עורכי דין > עורכי דין הוצאה לפועל

חובות בהוצאה לפועל לא סוף העולם

ישנם מצבים בחיים שלא כל כך מעירים פנים לאנשים שתוצאתם עלולות להוביל לחובות בהוצאה לפועל. לעומת זאת ההוצאה לפועל מבדילה בין אנשים אשר באמת אין ביכולתם לשלם והגיעו למקרה בלית ברירה, לעומת אלו שמתחמקים מהתשלום והפכו זאת לדרך חיים. לכן בטרם היותכם נואשים חשבו בצורה חיובית ובררו האם הנכם יכולים לשאת ולתת כדי לפתור את חובותיכם שהצטברו. חשוב מאוד לדעת שהדרך בין חובות הוצאה לפועל ועד להגעה לעיקולים, מאסרים, עיכוב יציאה מן הארץ הוא אינו תהליך ארוך. לכן האלמנט המשמעותי ביותר הוא לנסות לפתור ולהסדיר את החובות לפני תהליך ההוצאה לפועל. יש לציין כי אי תשלום החוב במשך תקופה של שנה שנתיים...

Continue reading

מהי הסרת עיקול?

הסרת עיקול מתבצעת אחרי שקרה מקרה של עיקול, בו פעל הזוכה לדרישה של הליך עיקול מיטלטלין ברישום אצל החייב, אם זה בבית הוריו, או בכול כתובת אחרת. ניתן להגיש בקשה להסרת עיקול המיטלטלין. יש לציין, כי אחרי 14 יום מתחילת רישום עיקול המיטלטלין, רשאי הזוכה להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה להוצאת המיטלטלין בעזרת קבלן הוצאה לפועל ובהתלוות שוטר. לשם כך על החייב להגיש את בקשתו מוקדם ככל האפשר. ניתן גם להגיש בקשה להוצאה לפועל לדרישת צו תשלומים ועיכוב תהליכים. במידה והחייב יצליח לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו, לא תתאפשר הוצאת רכושו לא מביתו ולא מכל מקום אחר. דוגמאות ל- הסרת עיקול הסרת עיקול צד ג' זהו מקרה שעלול להתרחש...

Continue reading

מהו איחוד תיקים?

איחוד תיקים הוא מצב בו קיימת התנהלות נגד אדם המוגדר "חייב", אשר נפתחו לו כמה תיקים בהוצאה לפועל, רשאי לדרוש מראש ההוצאה לפועל על ביצוע איחוד תיקים, כולל תיקים הפועלים נגדו בלשכות הוצאה לפועל אחרות לתיק אחד מרכזי. על החייב לפנות להוצאה לפועל שבה נמצאים רוב תיקיו ושם להגיש את הבקשה. לעיתים ההוצאה לפועל אינה מקפידה על ביצוע בקשה זו. מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין שעוסק בנושא זה על מנת להגיש בצורה נכונה בקשה לאיחוד תיקים. עורך הדין יידע איך להכין את הבקשה כדי שתכיל כמה שיותר נקודות משמעותיות שעלולות להיות בחקירת החייב, בפני ראש הוצאה לפועל. מטרתה של דרישת בקשה...

Continue reading

מהו צו תשלומים?

צו תשלומים הוא תהליך פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד אדם מסוים, ברוב המקרים הפתרון המוצלח ביותר הוא להגיע להסדרי תשלומים. החייב שאין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב כולו או בתשלום החוב בשיעורים שנקבעו על ידי ההוצאה לפועל, יכול להגיש תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה, דרישה לבקשה לתשלום החוב בהתאם למצבו הכלכלי. נוסף על כך יבקש החייב פריסה של תשלומים על מנת שיוכל לעמוד בהוצאות החוב. הדרך לבקשת צו תשלומים. בקשה לצו תשלומים תעשה בעזרת טופס מתאים שיצורפו לו המסמכים הבאים: הצהרה מנומקת בנוגע למצבו הכלכלי של החייב ואילו אפשרויות עומדות בפניו על מנת לפרוע את החוב. ויתור סודיות והסכמה למסירת פרטים ומסמכים בנוגע לנכסיו ומקורות...

Continue reading

עיקול המשכורת כל מה שצריך לדעת

חייב- אדם החייב חוב כספי בהוצאה לפועל. זוכה- אדם שחייבים לו כסף בהוצאה לפועל. בהוצאה לפועל קיימים חייבים שמשלמים את חובם בזמן ולפי החוקים, אך לצידם עומדים החייבים שמזלזלים או שאינם רוצים לשלם את התשלומים כנדרש מהם. בעקבות אותם חייבים שלא משלמים, במערכת הוצאה לפועל הזוכים יכולים לנהל הליך עיקול המשכורת כנגד החייב. הליך עיקול המשכורת למעשה מפעיל לחץ על החייב לשלם את החוב, אם החייב אינו יכול להתמודד עם התשלומים עליו להתגונן בפני הוצאה לפועל ולהציג טענותיו למניעת ההליך נגדו. עיקול משכורת עם צו הוצאה לפועל: מערכת הוצאה לפועל בנויה ממערך של חייבים וזוכים. במערכת הזו קיימים הליכים משפטיים כגון: עיקול רכב, עיקול בנק,...

Continue reading

ייעוץ משפטי וסיוע בקבלת החלטות

למה כדאי לקבל ייעוץ משפטי? במידה והנכם זקוקים לפתור סוגיה משפטית, בין אם היא קלה או בין אם היא מורכבת, דרוש לכם סיוע משפטי על ידי עורך דין. בימנו אפשר לקבל סיוע משפטי בהמון דרכים שונות, כמו למשל פגישה אישית אצל עורך דין במשרד או בקבלת סיוע משפטי ברשת האינטרנט. קבלת ייעוץ משפטי הינה הליך פשוט למדי, לנוכח העובדה שישנם בישראל עורכי דין רבים, לכן איך לדעת אם הייעוץ המשפטי שקיבלנו הוא איכותי? מכיוון שעצה משפטית שלא מקצועית דיה, עלולה שלא לפתור לנו את הבעיה המשפטית וגרוע מכך אף עלולה להחמיר את המצב. לכן האם ייעוצו המשפטית נמדד בעצם גודלו של משרד העורך דין? האם בניסיונו של עורך...

Continue reading