a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין משפחה  > משמורת ילדים– סנקציות לאכיפת החלטת ביהמ”ש בעניין אי הסתה של קטינים

משמורת ילדים– סנקציות לאכיפת החלטת ביהמ”ש בעניין אי הסתה של קטינים

ביהמ”ש לענייני משפחה הטיל על אב שנמנע מלקיים החלטת בימ”ש (בדיני משמורת ילדים). בדבר הפניית הצדדים לטיפול וקיום חובתו האקטיבית לעודד את בניהם הקטינים להיות בקשר טוב ומשמעותי עם האם – סנקציה של עיכוב יציאה מן הארץ וכן איסור על שימושו בכרטיס חיוב.

האב אינו מעודד את הילדים לשפר את יחסיהם עם האם, ואף מסרב להיפגש עם ד”ר פלוני, ובכך מסכל את ההליך הטיפולי. ביהמ”ש התריע בפני האב, פעם אחר פעם, שאם לא יציית להחלטותיו יושתו עליו סנקציות. ניתן לקבל מידע נוסף ע”י התייעצות עם עורך דין מומחה בדיני מזונות ילדים.

ילדה מודאגת

מהי מטרת הטלת הסנקציות במקרה של משמורת ילדים?

תכלית הסנקציות הבאתו של האב לציית להחלטות ביהמ”ש. הצורך באכיפת החלטות נועד לשם הגנה על עניינם של הקטינים. זאת לאחר שביהמ”ש התרשם כי האב הוביל לכך שהבנים פיתחו תסמונת “ניכור הורי”. בתי המשפט קבעו, פעם אחר פעם, כי התסמונת הנדונה מזיקה מאד להתפתחותו של הילד והובהר בספרות כי יש לנקוט באמצעים טיפוליים מידיים כדי לחלצו ממצב זה. השתת סנקציות לשם הנאת בעל דין לציית להחלטות בימ”ש בעניינו של קטין נסמכת על סעיף 68(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המקנה לביהמ”ש סמכות לנקוט באמצעים קבועים או זמניים, הנראים לו, לשם שמירה על עניינו של קטין, וזאת אף מיוזמתו וסעיף 7 לחוק ביהמ”ש לענייני משפחה, המקנה לביהמ”ש סמכות לנקוט הליכי ביצוע בתובענה בעניינו של קטין. משמעות הדברים היא, כי לביהמ”ש עומדות אף כלל הסמכויות העומדות לרשם ההוצאה לפועל. בארגז הכלים העומד לרשות ביהמ”ש (ורשם ההוצאה לפועל) מגוון כלי אכיפה, בהם האפשרות לאסור על יציאת בעל הדין מן הארץ, לאסור עליו להיות בעל עניין בתאגיד, להחזיק כרטיס חיוב, להחזיק או להשתמש ברישיון נהיגה, להכריז עליו כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, ואף להורות על מאסרו למניעת הפרעה לביצוע הליך. זאת מבלי לגרוע מסמכות ביהמ”ש להטיל קנס או מאסר, בהתאם להוראות פקודת בזיון בימ”ש. לפיכך הוחלט על מתן צו עיכוב יציאת המשיב מן הארץ ואיסור על שימושו בכרטיס חיוב.

(תמ”ש (י-ם) 4287-07-15 פלונית נ’ אלמוני כבוד השופט נמרוד פלקס 30.4.17)

מאמרים קשורים שעשויים לעניין אותך

No Comments

Leave a Comment