a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu

מהו איחוד תיקים?

איחוד תיקים הוא מצב בו קיימת התנהלות נגד אדם המוגדר “חייב”, אשר נפתחו לו כמה תיקים בהוצאה לפועל, רשאי לדרוש מראש ההוצאה לפועל על ביצוע איחוד תיקים, כולל תיקים הפועלים נגדו בלשכות הוצאה לפועל אחרות לתיק אחד מרכזי. על החייב לפנות להוצאה לפועל שבה נמצאים רוב תיקיו ושם להגיש את הבקשה. לעיתים ההוצאה לפועל אינה מקפידה על ביצוע בקשה זו.

מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין שעוסק בנושא זה על מנת להגיש בצורה נכונה בקשה לאיחוד תיקים. עורך הדין יידע איך להכין את הבקשה כדי שתכיל כמה שיותר נקודות משמעותיות שעלולות להיות בחקירת החייב, בפני ראש הוצאה לפועל. מטרתה של דרישת בקשה לאיחוד התיקים הנה להקל על החייב בהתמודדות עם חובותיו, כדי שלא יתקיפו אותו מכמה תיקי הוצאה לפועל ולמנוע ממנו חקירות יכולת נוספות בכל לשכת הוצאה לפועל.

מנגד גם לבקשת איחוד תיקים יש חיסרון והיא יכולה לבוא לידי ביטוי כאשר ראש ההוצאה לפועל רשאי להוציא צו עיקוב יציאה מהארץ, ואף באפשרותו לדרוש עיקול על כל נכסיו של החייב אשר נכתבו בדרישה לאיחוד תיקים. מקרים

פגישת עורכי דין

באלו מקרים לא ניתן להגיש בקשה לאיחוד תיקים?

לא תתאפשר בקשה לאיחוד התיקים של חייב במצב שראש ההוצאה לפועל ימצא כי מידע שמסר החייב שקריים ולא נכונים או לחילופין שהחייב לא חשף את כל נתוניו לגבי מצבו הכלכלי או בנוגע להכנסותיו ואף במקרה שבזבז את כספו למטרות שבעיני ראש ההוצאה לפועל לא חיוניות, והן עקב פתיחת תיק הוצאה לפועל חדש שלא דווח טרם הדרישה לאיחוד תיקים.

מתחילת קבלת צו איחוד תיקים חל איסור על חייב להעדיף נושה אחד על פניו של נושה אחר, ואף אסור לשלם בנפרד לאחד מהנושים. על החייב לשלם לכול הנושים יחד אך ורק על ידי איחוד התיקים שנפתח בלשכת הוצאה לפועל.

לא יתאפשר מתן צו איחוד תיקים אלא אך ורק בנוכחות ראש ההוצאה לפועל, אחרי חקירת היכולת תוך מתן התחשבות בנכסיו העתידיים של החייב, וכמובן שיהיה באפשרותו לשלם את חובותיו לגבי כל אותם התיקים העומדים נגדו במועדים שנקבעו בחוק או במשך תקופה ארוכה יותר במידה וקיימת הסכמה לכך בין כל הזוכים.

אדם המוגדר חייב שאין ביכולתו לשלם כל חודש תשלום של לפחות שלושה אחוז מכלל חובותיו בהוצאה לפועל לא יוכל להגיש בקשה לאיחוד התיקים, לפי כך ראש ההוצאה לפועל יכריז עליו “כמוגבל אמצעים”.

מידי פעם שקיים לחץ רב נגד החייב במהלך שלבי הגבייה שיקול דעת וקבלת ההחלטה הנכונה היא זו שתכריע. נקיטת צעדים שגואים עלולה להתבטא בהוצאה כספית גבוהה.

אז כדי לזכות קצת בשקט נפשי ולמנוע הליכים המופעלים נגדך, לשלם כל חודש סכום כספי נמוך, עד שיחול שינוי מבחינה כלכלית כדי לפרוע את החוב, איחוד התיקים הוא הפתרון בשבילך. נוסף על כך אחרי כמה שנים יוכל החייב לנסות לנהל משא ומתן עם הנושים על מנת להפחית את החוב.
במידה ויצליח וישתקם כלכלית הרי שסוף חובותיו הולכים וקרבים.

מאמרים בנושא שעשויים לעניין אותך

No Comments

Leave a Comment