a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין תעבורה  > פסילת רישיון נהיגה, כל מה שחייבים לדעת

פסילת רישיון נהיגה, כל מה שחייבים לדעת

פורטל עורכי הדין lawclick מספקת שירותים בין היתר בדיני תעבורה ע”י עורכי דין מומחים בתחום שלילת רישיון נהיגה, פסילת רישיון נהיגה, נהיגה ללא רישיון ועוד

נהיגה בפורד

מי בעל הסמכות היכול לפסול לכם את רישיון הנהיגה?

המערכת המשפטית הדנה בסוגיית פסילת רישיון נהיגה באה למנוע סכנה מיותרת מקהל הציבור הנמצא בתחומי הכביש.
קודם כל נמצאת הסמכות של פסילת רישיון הנהיגה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. כשמדובר במקרה שבו נהרג אדם או נפגע או ניזוק רכוש, יכול קצין המשטרה לדרוש מהנהג להתלוות אליו יחד לתחנת המשטרה או לקחת ממנו את רישיונו, ולזמן אותו תוך 3 ימים כדי להחליט בסוגיית רישיון הנהיגה.

החלטה לפסול את רישיון הנהיגה על ידי שוטר או קצין משטרה מכונת “צו פסילה מנהלית” כאמור ללא החלטה של בית המשפט. פקודת התעבורה החליטה על מנגנון מסודר לתהליך הפסילה המנהלית, ואף לביטול הפסילה על ידי בית המשפט. על מנת ששוטר יוכל להחליט על פסילת רישיון של נהג, קיים הצורך שאותו נהג יעבור עבירה מאלה המפורטת בתוספת הרביעית לפקודה.

כמו למשל עבירות מסוג אי ציות לתמרורים, עקיפה מסוכנת, עבירות מהירות וכיוצא בזה. או שעבר עבירה שגרמה לתאונת דרכים וגרמה למוות, חבלה או נזק לרכוש. הנהג יוזמן לשימוע ואז ייקבע האם להחזיר לנהג את הרישיון או לשלול ממנו את הזכות לנהוג.

סיוע משפטי אצל עורך דין בתהליך פסילת רישיון נהיגה.

תמיד כדאי לפנות לשרותיו של עורך דין בתהליך שלילת רישיון נהיגה. נהג שלא הופיע לשימוע עלול לאבד את רישיונו עקב העדרו. חשוב לדעת כי תנאי מקדים להטלת שלילת רישיון שכזו על ידי קצין המשטרה, הוא הגשת כתב אישום כנגד הנהג העובר את העבירה.

נהיגה ברכב

במצב שבו הפסילה של הרישיון מושתת על ידי בית המשפט, עליך למסור את רישיון הנהיגה לאותו בית משפט שהורה על הפסילה, מיד אחרי הודעת הפסילה. אך במידה ובית המשפט משוכנע כי הרישיון לא נמצא בידי האדם האשם באותו עת, רשאי בית המשפט להורות על המצאת הרישיון בתוך פרק זמן מסוים. בכך בית המשפט נוהג לקבוע ערבות להמצאת הרישיון במצב זה.

במצבים בהם קיימת פסילת רישיון נהיגה על ידי קצין משטרה או על יד בית המשפט לענייני תעבורה ורישיון הנהיגה אבד, על הנהג להמציא תצהיר בו הוא מצהיר על האבידה ותקופת הפסילה תחל מיום המצאת ההצהרה.

אף על פי כן, במצבים בהם מדובר בנהג שצבר רק עבירות מנהלתיות, זאת אומרת עבירות של קנסות ודוחות על חגורה, חניה בחניית נכים, חניות באדום לבן או חניות בכחול לבן ללא תשלום כנדרש וכדומה, זאת אומרת כל עוד לא מדובר בעבירות חמורות ולא מדובר בנהג שחווה שלילת הרישיון בעבר עקב עבירות תנועה, קיים סיכוי גדול כי בית המשפט ילך לקראתו ויבדוק את מידת האשמה והעונש מנקודת מבט מקלה הרבה יותר.

מובן שלא תיתכן קיום של מערכת משפטית ומערכת אכיפת חוק תקינה אם יקלו מידי או יפטרו לחלוטין גם נהגים שיש להם מידת אשם בתאונה כלשהי אך הם לא מסוג הנהגים המבצעים עבירות חמורות. בשל כך בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו על מנת לקבוע האם לתת קנס כספי על הנהג או להכריע על שלילת רישיון הנהיגה ואף עונשים נוספים.

מאמרים בנושא שיעניינו אותך

 

No Comments

Leave a Comment