a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין גירושין  > עורך דין הסכם ממון ידאג עבורכם למקסימום רווח

עורך דין הסכם ממון ידאג עבורכם למקסימום רווח

עורך דין הסכם ממון בא לסייע לעזור בכל מיני תחומים כמו: כאשר זוג מעוניין להתחתן והחליט לערוך הסכם ממון, במקרים של ביטול הסכם ממון או הפרתו, ביכולתו להעניק התייעצות משפטית על מנת להגשים את מטרתכם.

באופן כללי הסכם ממון הוא הסכם שמטרתו הוא להסדיר את היחסים בין בני הזוג בכל הקשור לנכסם המשותף האישי. בהסכם זה אפשר להחליט כי דירה מסוימת תישאר בבעלות של צד אחד, בעוד שחסכונות כלשהן או קרנות יהיו שייכות לצד השני.

הסכמי ממון נערכים בין בני זוג בנוכחות עורך דין הסכם ממון כאשר מתחילים להיווצר פערים כלכליים גדולים ביניהם או במצב בו מדובר בנישואים בפעם השנייה. סוגיה זו היא לא עניין שמה בכך, אלא מורכבת מהמון פרטים שעל עורך דין הסכם ממון להיות בקיא בהם תוך מתן התחשבות לשני הצדדים. נוסף על כך על הסכם זה לקבל את אישורו של בית המשפט או בית הדין הרבני.

חישוב שכר

מהם תפקידיו של עורך דין הסכם ממון?

עורך דין הסכם ממון קיבל משמעות רבה יותר בשנים האחרונות עקב כמות הגירושין הגדולה המתרחשת במדינתנו, כך ששיעור הגירושין עומד על אחד לשלוש זוגות.

הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין כדאי מאוד לזוגות שישנם בניהם פער כלכלי, כדי לשמור על המעמד הכלכלי של הצד העתיר יותר בממון גם לאחר הגירושין. עורך דין הסכם ממון צריך להיות אחראי שהסכם זה יכיל בתוכו את הרכוש שעמד לרשותו של כל אחד מן הצדדים לפני הנישואין, ואיזה רכוש ייחשב כמשותף לשניהם. לכן ישנה משמעות רבה לחשיבות נוכחותו של עורך דין הסכם ממון באותה עת.

לאור האפשרות שבאחד הימים אחד הצדדים יהיה מעוניין לשנות או לתקן כל מיני סעיפים כאלה ואחרים, על הזוג לרכוש את שירותיו של עורך דין הסכם ממון פעם נוספת על מנת שהסכם זה יחזור להיות בר תוקף בפני בית המשפט או בית הדין הרבני, מכיוון שזהו נחשב הסכם חדש.
הסכם ממון שהתבצע ונחתם בין הצדדים ולא קיבל אישור, לא יהווה גורם לאכיפה על ידי מערכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט.

לכן חשוב מאוד ומומלץ לגשת לעורך דין הסכם ממון על מנת שכל הצדדים יגיעו לעמק השווה וכדי לסיים את הפרשה על הצד הטוב ביותר.
כאשר עורכים הסכם ממון חשוב לערוך אותו בכתב, וחובה לאשר אותו בבית משפט ענייני משפחה או בבית הדין הרבני על מנת לתת לו תוקף רשמי. בזמן האישור מוודא בית המשפט כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את המשמעויות שלו וחתמו עליו מרצונם החופשי.
הסכמים אשר נערכו לפני הנישואין ניתן לאשר אצל נוטריון אשא מוודא כי בני הזוג חתמו עליו מתוך רצון.

מאמרים נוספים

No Comments

Leave a Comment