a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין אזרחי  > עורך דין לשון הרע ידאג למקסימום פיצויים עבורכם

עורך דין לשון הרע ידאג למקסימום פיצויים עבורכם

עורך דין לשון הרע נהיה מאוד פופולארי בתקופה האחרונה עקב החשיפה הרבה שהתפתחה באמצעי המדיה והתקשורת. כתוצאה מכך הוצאת דיבה יכולה להיות עבור כל אחד רק עניין של זמן. עורך דין לשון הרע בא לסייע לך מבחינה משפטית על מנת לשמור על שמך הטוב ולהוציא את הצדק לאור.

לשון הרע מתבטאת בגורמים היכולים להשפיל אדם או תאגיד בעיני אחרים או לגרום לו להוות מטרה לשנאה, לבוז או ללעג, זלזול אדם עקב מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו, לפגוע לאדם במקום עבודתו, הן במשרה ציבורית והן במשרה אחרת, לבזות אדם עקב גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית. בשל כך התמודדות משפטית בסיטואציה זו דורשת התייעצות והדרכה של עורך דין לשון הרע שבקיא ובעל ניסיון בתחום.

פרסום לשון הרע יכול להיות בעל פה, בכתב, ציור, דמות, תנועה, צליל וכיוצא בזה. ואף יכולה להופיע בצורה אלקטרונית כמו באינטרנט ששם התופעה היא די שכיחה.

נושא זה של איסור לשון הרע, חקוקה בחוק. דבר חקיקה זה הוא לא בעל חשיבות משפטית, אלא בעל חשיבות מוסרית וערכית גדולה. שמו הטוב של האדם הוא נכס עליון ויקר, ופגיעה בו, היא כמו שוות ערך לאבדן כספי גדול, ויותר מכך כשמדובר בפגיעה במוניטין עסקי, במשלוח ידו של אדם או תאגיד.

עורך דין מוסמך

במה יכול לסייע עורך דין לשון הרע?

עורך דין לשון הרע בא לעזור לנו להגיש תביעה אזרחית בלי שקיים צורך להוכיח שנגרם נזק ולדרוש סכום כסף גבוה, ואף יותר במידה ואכן נגרם נזק עקב פרסום לשון רע, כמו למשל במקרה של ביטול עסקה כתוצאה מהמידע, פיטורין ממקום עבודה ועוד.

עורך דין לשון הרע ידע לשלב גם טענות שונות אחרות מתחום הנזיקין נגד הפוגע, ולהגיש תביעה פלילית ואפילו קובלנה, שבעת סיומה הפוגע יוכל להיות מורשע בפלילים ולקבל עונש מאסר על תנאי כולל קנס כספי גבוה.

במצבים בהם נעשה שימוש בשמו או בדמותו של אדם בלי הצדקה אשר מנוגדת לדין, ובעיקר שהשימוש נעשה על מנת לעשות רווח על חשבונו של הנפגע, בלי אישרו ובמיוחד ידיעתו, זכאי הנפגע למנוע את המשך השימוש בפרטיו ואף זכאי לדרוש פיצוי.

אסור לשכוח שנושאים של הוצאת לשון הרע יכולים להתגלות לאחר מכן כקשות במיוחד. על מנת למנוע השלכות אלו יש לפנות מיד לעורך דין לשון הרע. וכמה שיותר מוקדם אפילו כבר בתחילת המקרה ולקבל התייעצות מקצועית בנושא. משפטים אלו יכולים להיות מאוד מסובכים לכן עורך דין לשון הרע בעל ניסיון יוכל להגדיל את סיכוי הניצחון שלכם בתביעה.

נושאים קשורים שאולי יעניינו אותך

No Comments

Leave a Comment