a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין מסחרי  > עורך דין פטנטים המדריך המלא

עורך דין פטנטים המדריך המלא

עורך דין פטנטים מומחה בסוגיות שונות כמו יצירת ההגנות של קניין רוחני מתחילת עבודת הממציא. כשחלק ממיומנותו כוללת גם את שלבי האבחון או הרעיונות האם מדובר אכן בפטנט או אולי לא, חיפוש פטנטים, עריכת פטנטים, והבנה בנושאים טכנולוגים ולא פחות חשוב בקיאות בנושאי תחומים נוספים כמו מדעי המחשב, רפואה, כימיה וכיוצא בזה.

נוסף על כך עורך דין פטנטים מתמצא גם בכל ההתנהלות המשפטית שבין הממציאים לצדדים השלישיים, זאת אומרת ליווי והדרכה אל עבר המוצר המסחרי הסופי.

רישום עורכי דין

למה כדאי לקבל סיוע מעורך דין פטנטים?

עורך דין פטנטים מייצג בין היתר גם תובעים וגם נתבעים, בתביעות הפרת פטנטים, בהליכים לסעד זמני בגין הפרת פטנט, בהליכי ערעור מורכבים בפטנטים, בהליכי בוררות וגישור בפטנטים, בהליכים בינלאומיים בתביעות הפרת פטנט ובהליכי התנגדות בפני רשם הפטנטים.
עורך דין הפטנטים רכש ניסיון רב בהתמודדות מול מקרים מורכבים בתחום הפטנטים.

עורך דין פטנטים יפעל וידאג בשבילך לכמה סוגיות שונות חשובות כגון: קשירת זכויות וחובות הצדדים בעת מעמד החתימה בנוגע לרמת התחייבויותיהם וזכויותיהם האחד כלפי האחר וכלפי צדדים שלישיים, כמו כן הסדרי זכויות העולים להם מן הזכויות שבקניין הרוחני, ומזכויות עתידיות למיניהן.

נוסף על כך עורך דין פטנטים יטפל עבורך גם בהסדרי בעלות באחוזים מסוימים על הזכויות של הקניין הרוחני של הפטנט או של פוטנציאל הרטרואקטיביות של הפטנט כפי שמתגלמים במצבו בשלבים של בקשה לפטנט, ואף בהסכמי הרישיון, הן כחברת אחזקות המפרידה בין בעלות בזכויות לזכויות שימוש, והן בהגבלת זכויות או חובות שמוגבלים, לשטח גיאוגראפי או לזמן, הן בבלעדיות והן בהתניה, הן בקנייה ובתמורה עכשיו או בהסדר פיתוח משותף ועוד דברים רבים אחרים.

עורך דין פטנטים מייצג אתכם נגד חברות

עורך דין פטנטים יהווה ייצוג נגד הפרות של חברות, במכתבי התרעה מקדמיים לבקשת זירוז, לבדיקת הבקשה לפטנט כשלכאורה מופרים זכויותיו של בעל הזכות המחזיק בה, או מנגד יפעל יכתוב מכתב התרעה למפר, ובמידה שקיים כבר פטנט רשום ישקול בעד ונגד את שיקולי התביעה הכספית ושיקולי דרישת צו מניעה נגד המפר לכאורה. מובן שבמקרים מסוימים במידה וההפרה בסופו של דבר תתברר כי אינה הפרה כלל, והמופר לכאורה עצר את ההתנהלות במתחם, זכותו הלגיטימית של הנתבע המפר לכאורה לבדוק האם נגרם נזק כלכלי כדי לדרוש אותו חזרה בעזרת עורך דין פטנטים.

אם כן עבודתו של עורך דין לענייני פטנטים מורכבת ומלאת תלאות ואף אחת הסבוכות בעולם המשפטי, כיוון שעליו להתמצא בטכנולוגיה הרלוונטית הקשורה לתחום בקשת הפטנט. לכן עליו להיות בעל כישורים ראויים לכך מכל הבחינות. לצורך ניהול תיק פטנטים בעזרת עורך דין הפטנטים חייב להיות מיומן הן בתחום הייצוג המשפטי והן בעל בקיאות בתחום הטכנולוגי הרלוונטי, מיזוג תכונות אלו של מומחיות משפטית לצד מומחיות
מקצועית היא סוד להצלחה.

מאמרים שעשויים לעניין אותך

No Comments

Leave a Comment