a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu

מהו צו תשלומים?

צו תשלומים הוא תהליך פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד אדם מסוים, ברוב המקרים הפתרון המוצלח ביותר הוא להגיע להסדרי תשלומים.

החייב שאין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב כולו או בתשלום החוב בשיעורים שנקבעו על ידי ההוצאה לפועל, יכול להגיש תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה, דרישה לבקשה לתשלום החוב בהתאם למצבו הכלכלי. נוסף על כך יבקש החייב פריסה של תשלומים על מנת שיוכל לעמוד בהוצאות החוב.

נחפש איך לעזור לך

הדרך לבקשת צו תשלומים.

בקשה לצו תשלומים תעשה בעזרת טופס מתאים שיצורפו לו המסמכים הבאים:

לאחר הגשת הבקשה לצו תשלומים בלשכת ההוצאה לפועל, תימסר הודעה לזוכה על הגשת הבקשה שתסכם בקצרה לו את הבקשה.
לאחר עיון הבקשה יכול ראש לשכת ההוצאה לבצע את אחת הפעולות הבאות:

  • להחליט לקבל את הבקשה ולאפשר צו תשלומים לחייב.
  • לדרוש מהחייב להשיג מסמכים נוספים שיוכיחו עוד את טענותיו בנוגע למצבו הכלכלי.
  • לדרוש לזמן את החייב על מנת לבצע חקירת יכולת. בחקירה זו יכולים לבחון כמה גורמים כמו: תלושי משכורת, אישורים על תשלום משכנתה, תשלומי מיסים, הוצאות רפואיות, תשלומי החשמל, הסכם שכירות, ארנונה ועוד. מסמכים אלו יוכיחו לרשם הוצאה לפועל מהם ההוצאות החודשיות שלך.
  • לדחות את הבקשה.

תפקידיו של עורך דין צו תשלומים

במצבים מסוימים בהם הגעה להסדר טוב והוגן עם העורך דין של הזוכה נתקלים בבעיות, יכול לפנות העורך דין למשרדי לשכת ההוצאה לפועל, כדי לקבל צו תשלומים בתיק, על מנת לבטל עיקולים. ובכך מנטרל את הזוכה מקביעת ההסדר לתשלום החוב, והחייב ישלם את החוב לפי יכולתו
במקרה ותתקבל בקשת החייב ויינתן צו תשלומים ראוי, החייב יהיה מוכרח לעמוד בצו התשלומים. יש לציין, שעד לקבלת החלטת ראש לשכת ההוצאה לפועל על החייב לפרוע את חובו במועדים ובשיעורים אותם כתב בבקשתו, התשלום אינו יכול להיות פחות מסך של 100 שקלים לחודש.

יש לדעת כי כאשר ויחול שיפור במצבו הכלכלי של החייב, באפשרותו של הזוכה לבקש מראש לשכת ההוצאה לפועל לבטל או לשנות את צו התשלומים.
תשלום צו התשלומים מעקב אך ורק הליך צו מאסר ואינו מעקב הליכים אחרים כמו : עיקול בנק, עיקול משכורת עיקול רכב וכיוצא בזה.

תשלום צו תשלומים אומנם ימנע מהזוכה להפעיל נגדך צו מאסר, אך לעומת זאת הזוכה יכול לפעול נגדך בעזרת שאר הליכי הוצאה לפועל.
על כן במקביל לפנייתך לרשם ההוצאה לפועל למתן צו תשלומים, רצוי להגיש גם בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל.
במידה ותתקבל החלטה זו תהיה מוגן לעת עתה מפני הליכים שונים כל עוד תשלם את מה שנקבע לך.

נושאים קשורים שיעניינו אותך

No Comments

Leave a Comment