a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין מסחרי  > רישום סימן מסחר המדריך המלא

רישום סימן מסחר המדריך המלא

רישום סימן מסחר בארץ נעשה על ידי הגשת בקשה לרשות הפטנטים. הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר חייבת להיעשות לאחר בדיקה מקיפה במאגר סימני המסחר, על מנת לוודא כי סימן המסחר אינו רשום כבר בבעלותה על חברה אחרת.

רישום סימן מסחר עבור חברה מסוימת נעשה בסיוע של עורך דין המנוסה בתחום הקניין הרוחני. רישום סימן המסחר ברשות הפטנטים הישראלית תקף אך ורק למדינת ישראל. נוסף על כך אינה קיימת מגבלת זמן לרישום סימן מסחר במדינת ישראל, ולפיכך, בקשה יכולה לשכב במשרדי הפטנטים גם שנים. בעל חברה ישראלית שהיה מעוניין לבצע

רישום סימן מסחר בחו”ל

רישום סימן המסחר גם במדינות אחרות, היה צריך להגיש בקשה נפרדת לכל אחת מן המדינות בה הוא רוצה יחודיות על סימן המסחר. כלומר, היה על בעל עסק זה, להכין בקשה נפרדת לכל אחת מן המדינות ולהגיש אותה למשרד המשפטים של אותה מדינה.

רישום סימן מסחר – צירוף מדינת ישראל לאמנת מדריד

החל משנת 2003 הצטרפה ישראל לאמנת מדריד. אמנת מדריד כוללת בתוכה רישום של כ-58 מדינות, והיא מאפשרת רישום בינלאומי של סימני מסחר. מרגע הצטרפותה של מדינת ישראל, התקצר תהליך רישום סימן מסחר בחו”ל ביותר מחצי, וגם עלויות הרישום צנחו. כעת, כל שעל בעל העסק לעשות הוא להגיש בקשה אחת לפרוטוקול מדריד לרישום סימן המסחר, ובקשה זו כוללת אוטומטית את מדינת ישראל ואת כל 58 המדינות החתומות על האמנה.

ריכוז הרישום במקום אחד חוסך הרבה בלגן אדמיניסטרטיבי, ומאפשר הוזלה בשילום שכר האגרה, ושכר הטרחה לעורך הדין השותף בהליך. בעל עסק המעוניין מראש לבצע רישום סימן מסחר במספר מדינות מצומצם, יוכל להגיש בקשה דרך פרוטוקול מדריד, לרישום במדינות ספציפיות בלבד, ולשלם את שכר האגרה אך ורק במדינות ספציפיות אלו. בהמשך, אם ירצה לבצע רישום סימן המסחר גם במדינות נוספות, יגיש בקשה לפרוטוקול מדריד, ויוכל לבצע רישום פשוט. צירוף מדינת ישראל לאמנת מדריד הקל בהליך רישום סימן המסחר בחו”ל, קיצר את זמן הבקשה, וחסך סכומי כסף גדולים לבעל העסק.

No Comments

Leave a Comment