a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu

מהי הסרת עיקול?

הסרת עיקול מתבצעת אחרי שקרה מקרה של עיקול, בו פעל הזוכה לדרישה של הליך עיקול מיטלטלין
ברישום אצל החייב, אם זה בבית הוריו, או בכול כתובת אחרת. ניתן להגיש בקשה להסרת עיקול המיטלטלין.
יש לציין, כי אחרי 14 יום מתחילת רישום עיקול המיטלטלין, רשאי הזוכה להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה
להוצאת המיטלטלין בעזרת קבלן הוצאה לפועל ובהתלוות שוטר. לשם כך על החייב להגיש את בקשתו מוקדם ככל האפשר.

ניתן גם להגיש בקשה להוצאה לפועל לדרישת צו תשלומים ועיכוב תהליכים. במידה והחייב יצליח לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו, לא תתאפשר הוצאת רכושו לא מביתו ולא מכל מקום אחר.

ייעוץ עורכי דין

דוגמאות ל- הסרת עיקול

הסרת עיקול צד ג’ זהו מקרה שעלול להתרחש בעיקולי בנקים, חברות ביטוח, עיקול משכורות וכיוצא בזה.
את הדרישה להסרת עיקול צד ג’ יש לכתוב על טופס בקשת חייב 1, כאשר על החייב לציין באיזה סוג הסרת העיקול מדובר.

יש לדאוג לצרף לטופס תצהיר חתום מעורך דין. יש להדגיש את הטענות המשפטיות והעובדתיות לצורך הסרת העיקול הדרוש. במידה ותוגש על ידי החייב בקשה למוגבלות אמצעים או בקשה לצו תשלומים ועיקוב תהליכים ואף איחוד תיקים, יכול ראש ההוצאה לפועל לבצע הסרת העיקול על חשבון הבנק, המיטלטלין, המשכורת וכדומה.

יש לצרף את המסמכים הדרושים והאסמכתאות הנחוצות לצורך הסרת העיקול המתבקש למשל: במידה וברצוננו לבצע הסרת העיקול על חשבון בנק, יש לציין בגוף הטופס באופן ספציפי מהם פרטי החשבון, מה שם הסניף וכדומה.

הסרת עיקול רכב

בדרך כלל ראש ההוצאה לפועל לא יעכב הליכים כמו עיקול רכב, גם במידה והחייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו, אף על פי כן לא ייתפס רכב של חייב מתחת לשנת 1990, אלא באישור המוציא לפועל. באפשרותו של החייב להגיש בקשה או לחילופין להציע להגיע לפשרה עם ראש ההוצאה לפועל או הזוכה ולהגיע להסדר, על פיו כל עוד ימשיך החייב לעמוד בהסדר ובצו התשלומים הקבוע לא יבוצע הסרת העיקול על רכבו ולא יימכר.

במקרה והחייב נשוי זכאי בן הזוג השני לקבל מחצית מהכספים של שווי הרכב במצב והיה כי הרכב נמכר. במקרה והחייב ממשכן את הרכב לצד ג’ וזמן מה לאחר מכן התבצע עיקול על הרכב, יגדל המשכון על העיקול.

בסופו של דבר במידה וחובותיכם הלכו וטפחו והנכם חרדים שבכל רגע המעקלים יחשקו גם במשכורת שלכם, אל תהיו שאננים. ישנה דרך להסרת עיקול! , מיד שנפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל דרשו חקירת יכולת על מנת לחשוף את מצבכם הכלכלי. במידה ותשלמו בזמן את התשלומים שנקבעו בחקירת היכולת, פחות תחושו בנוכחות ההוצאה לפועל והמשכורת תישאר.

מאמרים קשורים בנושא

No Comments

Leave a Comment