a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין מקרקעין  > מכירת דירה מס שבח המדריך המלא

מכירת דירה מס שבח המדריך המלא

חוק מיסוי מקרקעין קובע מהי הגדרת דירת מגורים וקובע מהי הגדרת דירת מגורים המזכה את המוכר לבקש פטור מתשלום מס שבח. דירה המזכה בפטור היא דירת מגורים ששימשה למגורים בלפחות 4/5 מהתקופה שבגינה מחושב השבח, או 4 השנים שקדמו למכירתה. להגדרה זו תכנס גם תקופה שבה עשו שימוש בדירה לצורכי חינוך, פעוטון או לשימוש דתי. בואו ונבדוק מה אומר החוק ומה הסייגים.

הגדרת “דירת מגורים מזכה” לצורך מכירת דירה מס שבח

מספר מרכיבים מגדירים “דירת מגורים מזכה”:

דירה או חלק מדירה – הגדרת דירה כוללת את כל הצמוד לדירה כולל החצר, קרקע צמודה, חניה, מחסן וכדומה. כדי לבקש פטור מתשלום מס שבח על המוכר למכור את כל זכויותיו בדירה. דירה שבנייתה הסתיימה – דירה שטרם הסתיימה בנייתה לא נחשבת לדירת מגורים.

בניית דירה מסתיימת כאשר היא מסוגלת למלא את ייעודה במלואו, ולא רק לאחר שקיבלה טופס 4 מאת הרשות המקומית או חיבורה לחשמל. בבעלותו או חכירתו של יחיד – דירת מגורים חייבת להיות בבעלותו של יחיד ותאגיד אנו יכול לקבל פטור של דירת מגורים מזכה. הדירה משמשת למגורים או מיועדת למגורים – מכירת דירה לצורך חישוב או פטור מס שבח חייבת לשמש למגורים או אם משמשת לפעוטון, חינוך או צרכי דת בארבע השנים שקודמים ליום המכירה. המוכר הגיש בקשת פטור ממס שבח – במקרה של מכירה על ידי כונס נכסים חייב המוכר להגיש את הבקשה ואין הכונס יכול לעשות זאת בשמו. למעט מקרים שהוסמך לכך בצו של בית משפט או בשטר משכנתא. הפטור יינתן ליחידה משפחתית.

מכירת דירה מס שבח – קבלו ייעוץ מקצועי

אם אתם עומדים בפני מכירת דירה, פנו לקבל ייעוץ בכל הקשור בענייני מס שבח ותוכלו לגלות האם אתם זכאים לפטור מס שבח ובאיזה שיעור. עליכם לפנות אל עו”ד מומחה בתחום דיני מקרקעין, והוא כבר ייקח את המושכות ויטפל בסוגיה שלכם אל מול המוסדות הרלוונטיים. פניה אל עו”ד מקצועי תפטור אתכם מהתרוצצויות מיותרות והשקעת זמן שלא לצורך. תנו לאיש המקצוע לעשות את העבודה עבורכם.

נושאים נוספים שיעניינו אתכם

No Comments

Leave a Comment