a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין משפחה  > חוק הירושה על כל דיניה

חוק הירושה על כל דיניה

בעבר כל ענייני העיזבונות, צוואות וירושות היו בסמכות בית המשפט המחוזי.
ב- 1995 הוקם בית המשפט לענייני משפחה, הסמכות לדון בעיזבונות, צוואות וירושות לפי חוק הירושה או צוואות נקבע לו לפי חוק.
ב- 1998 הסמכות לדון בעיזבונות, צוואות וירושות לפי חוק הירושה או צוואות הועברה לידי הרשם לענייני ירושה. רשם לענייני ירושה קיים בכל מחוז, אדם החפץ להגיש בקשת צו ירושה או צוואה יכול להגיש את הבקשה ישירות לרשם ענייני ירושה, הצו יהיה תקף בדיוק כמו צו בית המשפט.

מבוגר יושב על ספסל

מהם צו ירושה וצו קיום צוואה?

צו ירושה- זהו צו המעיד על חלקכם בעיזבון המנוח לפי חוק הירושה.

צו קיום צוואה- זהו צו המעיד על חלקכם בעיזבון המנוח לפי צוואתו.
כיום קיימת מודעות גדולה יותר לחלוקת העיזבון על פי צוואה, לכן רבים פונים למשרד עורך דין ירושה להבטחת הצוואה ליורשים שהם רוצים להעביר להם את עיזבונותיהם ועל ידי כך להבטיח שלא יצטרכו היורשים לעבור מסכת דיונים וסכסוכי משפחה מיותרים.

צו ירושה וצו קיום צוואה מיועדים לתת ביטחון ליורשים ולהבטיח את ביטחונם כנגד תביעות עתידיות.
בקשות של צו קיום צוואה וצו ירושה אפשר וניתן לבצע לבד, יחד עם זאת כאשר אתם עושים זאת בעזרת עורך דין מתמחה בירושה אתם מונעים בעיות ואי הבנות מיותרות.
עורך דין ירושה העוסק בדיני משפחה מבין ויודע כיצד להגיש את הבקשה בדרך הנכונה ביותר.

יתרונות הצוואה על פני חלוקת העיזבון לפי חוק הירושה:

כאשר הנפטר לא הוריש צוואה, היורשים לפי חוק הירושה הינם: בן או בת הזוג, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם. לרוב חלוקה על פי חוק הירושות אינה מתאימה מכיוון שישנם משפחות בנישואים שניים, ילדים מחוץ לנישואים, ילדים שאינם בקשר, העדפות חלוקה בין הילדים, מקרים בהם לאדם אין ילדים והוא מעדיף להוריש את כספו לקרן או תאגיד מסוים.

זקנה  מחייכת

אדם יכול להוריש את עיזבונו לפי חלוקת חוק הירושות או לפי אחת מהצוואות:

  • צוואה בעדים – המצווה יצהיר בפני שני עדים את צוואתו, הצוואה תיערך בכתב ועלייה יחתום המצווה ויחתמו שני העדים, בראשה יהיה תאריך יום ההצהרה.
  • עריכת הצוואה ע”י עורך דין ירושה תהייה אפקטיבית ביותר מכיוון שבמידת הצורך העורך דין יעיד כי המצווה לא היה נתון ללחץ או השפעה, במשרד עורך דין יתויק העתק.
  • צוואה בכתב יד- צוואה הנערכת בכתב ידו של המצווה, הצוואה תכלול את חתימת המצווה ותאריך עריכת הצוואה, צוואה זו הינה צוואה קלה לזיוף ולכן בעקבותיה יהיו דיונים וסכסוכים על אי הבנות.
  • צוואה בפני רשות – המצווה יאמר את דברו בעל פה בפני הרשם לענייני ירושה, שופט, נוטריון או בית דין דתי.
  • צוואה בעל פה – אדם הרואה את המוות קרב, רשאי לצוות צוואתו בעל פה בפני שני עדים לפחות, צוואה זו תקפה לחודש ימים.

את הצוואה מומלץ לערוך בעזרת עורך דין ירושה מתמחה העוסק בתחום מידי יום, שיתאים את הצוואה לפי מידותיו של האדם המוריש.

כאשר עורכים את הצוואה ע”י עורך דין ירושה הצוואה עמידה בפני ניסיונות תקיפה שעשויים לעלות בהמשך לאחר פטירתו של מוריש הצוואה.
עורך דין ירושה מתמצא בכל הדינים והחוקים שלפיהם השפעה על הדרך העדיפה לחלוקת הרכוש בצוואה.

עורך דין ירושה הוא עד לצוואה ושומר בידיו עותק ממנה כך שלא יהיה ניתן להעלים אותה, אחר מות מוריש הצוואה לא יהיו ספקות על צוואתו.
את הצוואה רצוי לערוך כאשר רוצים שהעיזבון יתחלק לא לפי חוק הירושה אלה לפי רצונו האמיתי של האדם המצווה.

בני זוג ידועים בציבור, שחיים ביחד חיים משותפים לכל דבר, מבחינת חוק הירושה נחשבים כזוג נשוי.

לפנייה לעורך דין ירושה מלאו את פרטיכם למעלה באתר ועורך דין ירושה יחזור אליכם בהקדם.

מאמרים קשורים בנושא

No Comments

Leave a Comment