a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין תעבורה  > מהם נקודות תעבורה? ומה צריך לעשות כשהם מגיעים?

מהם נקודות תעבורה? ומה צריך לעשות כשהם מגיעים?

נקודות תעבורה נוצרו בכדי לעזור במניעת הקטל בדרכים. בעקבות התאונות הרבות שקורות מידי יום, הפגיעה של נהגים בעוברי אורח תמימים.

משרד התחבורה קבע שיטה המבוססת על צבירת נקודות על עבירות התנועה השונות. בעזרת השיטה הזו של צבירת נקודות יהיה ניתן ואפשר לעקוב אחר נהגים אשר עוברים עבירות תעבורה באופן מתמיד.

הנקודות נמדדות כל שנתיים, נהג הצובר 12 נקודות ממועד ביצוע עבירתו הראשונה בתקופת השנתיים, יצטרך לעבור קורס לנהיגה מונעת או לעבור טסט מחדש בכדי לקבל את רישיונו. נקודות כאלה מקבלים על פי חומרת העבירה שהתבצעה.

נהיגה ברכב

מספר נקודות תעבורה הניתנות על עבירות תנועה:

 • אם נסעת עם פנס קדמי או פנס אחורי אשר אינו תקין – 2 נקודות.
 • אם נסעת כאשר במושב הקדמי אדם נוסף אשר אינו חגור בחגורת בטיחות כנדרש – 2 נקודות.
 • אם עקפת רכב מימין – 4 נקודות.
 • אם השתמשת בפלאפון נייד בנסיעה – 4 נקודות.
 • אם לא נתת זכות קדימה בכיכר – 4 נקודות.
 • אם הסעת ילד ללא מושב בטיחות המתאים לו לפי החוק – 6 נקודות.
 • אם לא ציית לתמרור איסור כניסה – 6 נקודות.
 • אם עקפת רכב לפני צומת – 8 נקודות.
 • אם עקפת על קו הפרדה רצוף – 10 נקודות.
 • אם נסעת ברמזור אדום – 10 נקודות.
 • אם נהגת ללא חגורת בטיחות – 6 נקודות.

להלן פירוט על הפעולות שתצטרכו לבצע לפי מספר הנקודות שהצטברו:

מס נקודות תעבורה הליך נדרש לביצוע מחיקת נקודות תעבורה
0-11 לאחר שנתיים במקרה ולא נוספו עוד נקודות כאלו.
12-21 זימון לקורס נהיגה נכונה בסיסי. בסיום המבחן בהצלחה ימחקו הנקודות בגיליון.
22-23 זימון לקורס נהיגה נכונה בסיסי. לאחר סיום המבחן בהצלחה יישארו הנקודות למשך 4 שנים נוספות.
24-35 זימון לקורס נהיגה מונעת ייעודי. לאחר הקורס יישארו הנקודות למשך 4 שנים נוספות.
36 חידוש הרישיון יתאפשר אך ורק לאחר
מעבר מבחן תיאוריה מחדש.
לאחר מעבר התיאוריה יישארו הנקודות למשך 4 שנים נוספות.

הערה :

כאשר הגעת לצבירה של 36 נקודות – משרד הרישוי רואה זאת בחומרה רבה ולכן רישיונכם יפסל אוטומטית לתקופה של שלושה חודשים.
תאלצו לעבור מבחן תיאוריה מחדש כאשר תסיימו בהצלחה את מבחן התיאוריה הנקודות יישארו עמכם לתקופה של 4 שנים נוספות.
במידה וצברתם שוב 36 נקודות תעבורה – רישיון הנהיגה שלכם יפסל באופן אוטומטי לתקופה של תשעה חודשים, חידוש הרישיון יתאפשר אך ורק לאחר מעבר מבחן התיאוריה ומבחן מעשי הכולל את הבדיקות הרפואיות. את הנקודות שיש ברשותכם יאריכו לתקופה של ארבע שנים נוספות.

כביש מהיר

כיצד עורך דין יכול לסייע לנו בביצוע מחיקת נקודות תעבורה?

במהלך השנים נהגים מבצעים עבירות תנועה ביומיום, כאשר חלק מהעבירות הינם בגדר שמירה על ביטחונם האישי ואף יותר חמורות בשל עבירות משמעת העלולות לפגוע בזכויות האחר. בשל עבירות אלו ניתנה האפשרות למשטרת מדינת ישראל להחמיר עם הנהגים ועברייני התנועה בכבישים.
כאשר כל עבירת תנועה מכילה עונש מוגדר כחוק ואף ניתנת האפשרות לשוטר תנועה להחליט על הנעשה.

עבירת תנועה הנרשמת על ידי שוטר מתלווה בנקודות שליליות הנצברות במשרד הרישוי, ונקודות אלו מוצמדות לתקופה מסוימת במטרה שהנהג לא יבצע עבירות תנועה נוספות. נקודות אלו נחקקו על מנת לתקן את דרכם של הנהגים וליישר את אופן זהירותם בכבישים, שיטת הנקודות מפחיתה במידה ניכרת את העבירות בכבישים.

את נקודות התעבורה מחשיבים לנהג מיום ביצוע העבירה בפועל, לא מיום תשלום הקנס או מיום הרשעתו. הדרך הטובה ביותר היא לציית להוראות כללי הבטיחות בדרכים ועל ידי כך להימנע מצבירת נקודות שליליות נוספות. הרשעות אינן נמחקות מגיליון הנהג.

נהג בעל רישיון נהיגה שהוטל עליו קורס נהיגה מונעת או תיאוריה והוצאת רישיון מחדש, ניתנת לו לפי התקנות וע”י פנייה לרשות הרישוי להשמעת טענותיו בפניהם.
פנייה זו יכולה להיעשות תוך 39 ימים מיום קבלת ההודעה להוצאת רישיון חדש או לעבור קורס נהיגה מונעת, ההפניה תדחה את ביצוע הקורס ב 45 ימים נוספים.

רשות הרישוי תחזיר תשובה על החלטתה לאחר 45 ימים משמיעת טענותיו של הנהג. יש באפשרות רשות הרישוי להפעיל שיקולי דעת נכונים ולהטיל על הנהג הגבלה אחרת לתיקון בכדי לקבל את רישיונו מחדש. עבירות של חנייה אינן צוברות נקודות שליליות. נהג שאינו מגיע לקורס נהיגה מונעת במשך שנה מיום קבלת זימונו לקורס, יש באפשרות רשות הרישוי לפסול את רישיונו עד לביצוע הקורס ומעבר במבחן הסיום של הקורס.

מעוניינים במחיקת נקודות התעבורה שצברתם, פנו לעורך דין תעבורה מתמחה. בעל ניסיון רב במחיקת נקודות תעבורה, מלאו פרטיכם למעלה באתר ועו”ד תעבורה יחזור אליכם בהקדם.

מחיקת נקודות שליליות שנצברו במטרה שמעכשיו תיסעו בדרכים בזהירות רבה יותר. כך תשמרו על חיי עוברי הדרך ועל חייכם. עורך דין תעבורה לשירותכם.

מאמרים נוספים שיעניינו אתכם

No Comments

Leave a Comment