a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu

מהי הרעת תנאים?

הרעת תנאים זהו מצב בו נקלע העובד להחלטות שניתנו לגביו וללא אפשרות לשנות אותו, בעקבות כך יצא חוק פיצויי פיטורין שנותן לעובד את האפשרות להתפטר בדין מפוטר, בהתאם לכך לקבל את כספי הפיצויים לפי חוק.
דוגמאות להרעות תנאים בעבודה:

  • הורדה בשעות עבודה, קיצוץ בשכר, ביטול הטבות המתוגמלות במשכורת.
  • הרעת תנאים שינוי מקום העבודה במרחק מעל 40 ק”מ.
  • שינוי שעות עבודה קבועות או משמרות, ללא התחשבות בהתחייבויות הקודמות של העובד.
  • פגיעה במעמדו של העובד מבחינה מקצועית היא הרעה לכל דבר.
  • התייחסות משפילה כלפי העובד וחוסר כבוד כלפיו.
  • אי תשלום של דמי הבראה, שעות נוספות, ימי מחלה, נסיעות ועוד…
  • עיכוב תשלום המשכורת בזמן באופן מתמיד הינו הרעת תנאים בעבודה.

הרעות תנאים כאלו ואחרות נתונות להחלטת בית המשפט וכל מקרה הוא לגופו.

עבודה מתישה

הרעות תנאים בעבודה? הוציאו מכתב למעסיק:

לפני שאתם מתפטרים בעקבות הרעת תנאים בעבודה עליכם להודיע על כך למעסיק בכתב, לתת למעסיק את האפשרות לתקן את התנאים בחזרה לקדמותם, כאשר במכתב במפורט על התנאים שהוא הרע לכם. ובקשו מימנו תגובה על כך. אם המעסיק אינו מתייחס אל המכתב, או אינו משפר את תנאיכם בחזרה תיאלצו לפנות עם התיק לבית המשפט לעבודה.

קיימים מספר סוגי הרעות תנאים המעוגנים בחוק ובנוסף קיימים סוגי הרעת תנאים בעבודה שעליהם דנים בבית המשפט לפי החלטתם של השופטים בהתאם למקרה ספציפי עליו דנים.
קיימים מקרים בהם העובד חושב שתנאיו הורעו ותנאיו לא הורעו כלל, על כך רצוי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה מתמחה לפני הגשת המכתב למעביד.
שינוי בעבודה ללא היחשפות המעסיק לתביעת הרעות תנאים בעבודה:

כאשר מעסיק מעוניין לשנות תנאים לעובד, עליו להחתים את העובד על חוזה עבודה חדש המכיל את התנאים החדשים, כך הוא ימנע תביעה נגדית להרעה בעבודה. אם קיים חוזה קודם אשר מכיל בו את ההוראה שקיימת אפשרות למעסיק לשנות את התנאים של העובד בכל עת, הוא יוכל לשנות אותו גם ללא הסכמת העובד.
הרעות תנאים בהריון:

הריון

הרעות תנאים בהריון

הינה הרעה מוחשית לפי חוק שיווין זכויות בעבודה וחוק העסקת נשים, מעסיק אינו יכול להרע בתנאי העסקת עובדת בהריון, בהיקף השעות שהיא עובדת, או בכל תנאי אחר שהיא מקבלת. אם קיים מצב בו המעסיק נאלץ להוריד את התנאים להעסקת עובדת בהריון, יהיה עליו לפנות למשרד התמ”ת לקבלת אישור מהממונה בחוק עבודת נשים, בכדי שלא יואשם בהרעת תנאים בהריון.
הרעות תנאים לאחר חופשת לידה:

אישה שיצאה לחופשת לידה, זכאית לקבלת דמי לידה מביטוח לאומי, בתקופה זו על המעסיק לשמר לה את מקום עבודתה, כאשר היא חוזרת לעבודה היא צריכה לקבל את אותם תנאים שהיו לה לפני יציאתה לחופשת לידה.

למעסיק אסור לשנות את שעות עבודתה, את מעמדה המקצועי בעבודה ועוד תנאים שהיו לה לפני.
מכיוון שהרעת תנאים לאחר חופשת לידה מעוגנת בחוק, מעסיק שביצע הרעה לאחר חופשת לידה לעובדת, יהיה חייב לשלם לה פיצויי בנוסף לפיצויים שהעובדת תקבל על התפטרותה מהעבודה לאחר חופשת לידה, הסכום יקבע לפי החלטת בית הדין לעבודה.

עובדים שפעלו נגדם בעבודה, הרעה מוחשית, הרעה בהריון, הרעה לאחר לידה, יכולים לקבל סיוע ממשרד עורך דין דיני עבודה אשר יעמוד על זכויותיהם ע”פ חוק. לפנייה לעו”ד עבודה מלאו את פרטיכם למעלה באתר ועו”ד עבודה יחזור אליכם בהקדם.
בהצלחה.

מאמרים קשורים בנושא

No Comments

Leave a Comment